Årsaken til stengningen er fare for snøskred med mye regn (faregrad 4). Kommunen gjennomgikk fredag sine risiko og sårbarhetsanalyser for slike hendelser. Det iverksettes nødvendige tiltak ved alvorlige hendelser.