Det oppdaterte utleiereglementet og de justerte prisene gjelder for Ibestad kulturhus, Rådhuset og Ånstad oppvekstsenter. Oppdateringen skjer i henhold til vedtak i sak 98/17 i formannskap av 30.11.2017

Ibestad kommune Utleie av lokaler i kommunale bygg Reglement og betalingssatser.pdf