I henhold til nasjonale bestemmelser og retningslinjer skal barnehagene åpne mellom 20.4 og 24.4.

Hamnvik og Ånstad barnehage åpner med redusert åpningstid fra og med onsdag 22. april 2020.

De ansatte jobber med å forberede seg og barnehagen, slik at alle barn og foresatte skal være sikker på at barna blir ivaretatt på en så trygg og god måte som mulig.

Vi gleder oss til å få barna tilbake i barnehage og skole.

Barnehagen vil følge råd og retningslinjer i henhold til veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020.

Se: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Spesielt viktig er at:

  • Syke barn eller ansatte skal ikke være i barnehagen

  • Barn og voksne blir delt i små grupper, og holder avstand der det er mulig

  • Barnehagene har gode renholdsrutiner i henhold til veilederen

  • Barn og voksne har god håndhygiene.

  • De ansatte vil få opplæring i smittehåndtering før oppstart.

  • Det vil bli sendt ut informasjon ut til foresatte og alle hjem vil bli kontaktet direkte før oppstart.

 

Det vil komme nærmere info om oppstart for skolene når veilederen for skole er klar.