Ordførerkjede - helheten.jpg

De fleste i Ibestad har vel sett ordføreren med et staselig kjede rundt halsen. Dette kjede skal uttrykke autoriteten til kommunens fremste representant. Ordførerkjeder er av relativt ny dato. Det første ordførerkjedet ble tatt i bruk i 1950 av ordføreren i Oslo.

Ibestad kommune ble opprettet ved Formannskapslovene av 1837. Ibestad er således fylkets eldste sammen med Kvæfjord kommune. Ordførerkjedet kom ikke på sakskartet før i 1986. Da utlyste kommunen en konkurranse om utformingen av et kommunevåpen. Det kom inn 23 forskjellige forslag. Flere av disse ble allerede i utgangspunktet forkastet fordi de ikke var heraldisk riktig utformet.

Det var kunstneren Steinar Hanssen (født 1936) som vant konkurransen og fikk oppdraget med å tegne vårt kommunevåpen samt ordførerkjedet. For dette fikk han 5000 kroner i tillegg til 1000 kroner for vinnerforslaget. Ordførerkjedet ble med Steinars former støpt i Narvik og satt sammen i Harstad av Gullsmed Midling.

Ordfører Arne Ekman sa i kommunestyret under utdelingen av prisen til Steinar Hanssen at kommunevåpenet er viktig for kommunens identitet. Det skal følge oss i generasjoner fremover.

Utformingen av ordførerkjedet

I ordførerkjedet er det en rekke symboler som er hentet fra kommunens historie. De har alle en betydning for oss som innbyggere.

Hjulkorset
Det viktigste er Ibestad sitt kommunevåpen som henger sentralt i kjedet og som er et hjulkors med utbøyde armer. Motivet er hentet fra en sarkofagtopp fra Ibestad gamle kirke. Denne står i dagens kirke bak sakristiet. Hjulkorset har vært flittig brukt i eldre tider og spesielt i det øst romerske riket (Bysants). Her ble hjulkorset stanset inn i treverket i blant annet kirker for å beskytte mot brann, men også mot andre onde ting. Symbolikken er vår kristne kulturarv og identitet.

Ordførerkjede - hjulkorset.jpg

Vinranken
Denne henger bakerst på ordførerkjedet og er en kopi av en påskjønnelse for godt stell og god jordbruksdrift. Det var en mann fra Dyrstad som fikk påskjønnelsen i 1793. I ettertid har etterkommerne skjenket vinranken til Ibestad kirke. Symbolikken er nærheten til jorda og vår avhengighet av et godt utkomme fra jordbruket.

Ordførerkjede - vinranken.jpg

Kirken
Denne sitter helt bakerst og binder kjedet sammen. Vinranken er således festet i kirken. Det er den gamle middelalderkirken som er avbildet. Middelalderkirken fra 1200 tallet ble revet på 1880 tallet. Da fortelles det at oldefaren til kunstneren stod i skredderverkstedet på Igeland og gråt, mens han utbrøt; «de vet ikke hva de gjør». Symbolikken er betydningen av våre kirker på Ibestad og Engenes.

Ordførerkjede - Kirken.jpg

Nordlandsbåten
Nordlandsbåten, fiskene og den motordrevne skøyta er plassert på begge sider av kjedet og henger sammen. Åpne nordlandsbåter krevde mye av våre forfedre. Ibestad folket har i tillegg alltid vært dyktige på havet og har i all hovedsak hentet sitt utkomme fra fisket. Til tross for dette omkom mange på havet. Denne delen symboliserer vår eldre historie og at vi står i gjeld til våre forfedres innsats.

Ordførerkjede - Nordlandsbåten.jpg

Fiskene
Fisket har gjennom alle tider vært viktig for Ibestad samfunnet. Vi fikk Ibestad sparebank i 1843. Dette var den andre sparebanken i nord og sier noe om fortjenesten som våre fiskere brakte med hjem og som ble investert i lokalmiljøet. I dag er oppdrett den viktigste næringen i kommunen og fører videre mange av de gamle tradisjonene. Symbolikken er at fiskene binder sammen vår eldre historie med dagens moderne historie.

Ordførerkjede - fiskene.jpg

Den motordrevne båten
Ibestad folket var langt framme i utviklingen av nye båter. Vi var først i Nord Norge med trålere. Symbolikken er den moderne tid med nye muligheter.

Ordførerkjede - den motordrevne båten.jpg

Blomsten
Blomsten i kjedet er orkideen Marisko. Det er 34 orkideer i Norge. Av disse finner vi hele 20 i vår kommune. Årsaken er kalkrik grunn og solrike sørhellinger. Orkideen får da mye lys og varme. Symbolikken er det gode og grøderike jordsmonnet.
Oppmålingsforretning.pdf

Ordførerkjede - blomsten.jpg

Øyene Andørja og Rolla
Andørja er den fjell-rikeste øya i Nord Europa. Rolla den tilsvarende vannrikeste. Langlitinden på Andørja er det høyeste fjellet på ei øy i Skandinavia med 1277 meter. Rolla har et nett som symboliserer alle vannene og Andørja har de massive fjellkonturene. Symbolikken er den nære plasseringen for å vise at de vokser inn i hverandre og blir ett.

Ordførerkjede - Andørja og Rolla.jpg

Vekta
Vekta symboliserer handelsvirksomheten, samt lov og orden. Den skal bidra til å holde samfunnet sammen og gi rettferdighet. Vekta er symbolsk plassert nær kommunevåpenet og binder derfor de ulike delene sammen på samme måte som kirken.

Ordførerkjede - vekta.jpg

Kjettingen
Kjettingen er som snøret for fiskeren. Den holder kjedet sammen og bærer vekta av de ulike delene. Den skal passe på at alle delene utfyller hverandre og virker sammen på en god måte.

Bruken av ordførerkjedet
I dag brukes ordførerkjedet av ordføreren i formelle anledninger slik som åpninger, ved viktige arrangementer av betydning for kommunen, ved mottakelser og viktige besøk til kommunen samt ved kongebesøk. Det brukes skjønn når ordførerkjedet skal benyttes. Ordførerkjedet benyttes normalt kun i egen kommune.

Forfattet av ordfører Dag Sigurd Brustind (2014)

 

Kilder
Kunstner Steinar Hanssen.
Tidligere ordfører Arne Ekman.
Kommunens arkiv, året 1986.
Diverse artikler fra internett.
Harstad Tidende 20. desember 1986.