Ibestad kommune skal avhende det gamle kommunehuset. Vi vil samtidig også avhende en del overskuddsmateriell fra det gamle kommunehuset slik som bord, stoler, skrivebord, skap med mer.

Vi ønsker å gi lag og foreninger i Ibestad mulighet til å overta materiell vederlagsfritt før et eventuelt overskudd legges ut for salg.

Ønsker ditt lag eller forening å overta slikt materiell, meld fra til Ibestad kommune ved servicekontoret med din kontaktinformasjon (postmottak@ibestad.kommune.no, 77099000).

Dere vil bli kontaktet for felles dag til visning/henting etter påske.

Ved behov for informasjon, kontakt ordfører.

Merk: Det er kun lag/foreninger i Ibestad som kan delta i denne runden.