I siste kommunestyremøte i inneværende valgperiode ble politikere som ikke tar gjenvalg takket av.
Det var ordfører Dag Sigurd Brustind som takket av politikerne.

Marvin Eliseussen har imponerende 36 år bak seg som fast representant i kommunestyret i Ibestad. I tillegg har han vært vararepresentant i 8 år. I sin første periode som fast representant, og da må vi helt tilbake til 1987, representerte han Kråkrø og Furnes fellesliste. I sin siste periode har han representert Høyre. Karrieren ble dog startet i 1979 for Felleslisten for Indre Andørja, som første vara.

Eidar Tøllefsen har tilsvarende imponerende 32 år som fast representant og 8 år som vararepresentant. Han startet sin karriere som representant for Ytre Andørja fellesliste i 1987 og avslutter karrieren som representant for Arbeiderpartiet.

Sissel Johansen har 12 år som fast representant i kommunestyret og 8 år som vararepresentant bak seg. Hun har representert Arbeiderpartiet med unntak av en periode for Sammarbeidslisten.

Hugo Olsen har 8 år som fast representant for Senterpartiet. Han har også vært varaordfører i inneværende periode.

Ella Irons har 8 år som fast representant for Arbeiderpartiet.

Ibestad kommune takker dere for den innsats dere har lagt ned for samfunnet og innbyggerne i Ibestad. Vi vet at dere har brukt mye tid på dugnad for felleskapet.
Politikerne fikk kommuneskjold og lokalproduserte votter som en liten oppmerksomhet fra ordfører.