Her følger protokoll fra formannskapet 03.11.2015:

Sakene fom 91/15 tom 107/15: Her

Tilleggssak 109/15: Her