Protokoll følger: Her

Tilleggssak følger: Her

Ti på Topp 13.10.2016 følger: Her