Protokollen følger: Her

Vedlegg til protokoll følger: Her