Skippergården på Ibestad skal åpnes for publikum lørdag 24. juli.
I denne forbindelse har Sør-Troms museum behov for en person som kan ta imot publikum og vise fram utstillingen ut over sommeren, fortrinnsvis lørdager 3- 4 timer, men søndager kan også være aktuelt.
Har du interesse for lokalhistorie er dette bare positivt.  Ungdom kan gjerne melde sin interesse.

Send en epost til postmottak@ibestad.kommune.no og meld din interesse, gjerne så snart som mulig.