Her kan du lese rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2019:

Del 1:

Del 2: