Som følge av permisjon, vakanse og sykdom har det i vår og sommer vært redusert bemanning ved kommunens seksjon for plan, næring og utvikling. Dette har medført at vi ikke har klart å følge opp innkomne saker og henvendelser som forutsatt og ønskelig. Det har vært vanskelig å få inn vikarer, men vi arbeider med å få bemanningen på plass. Dette kan ta noe tid, slik at vi fortsatt ikke vil kunne følge opp saker som ønskelig hverken fra kommunens side eller de som tar kontakt.

Jeg beklager sterkt den situasjon som er oppstått.

Helge Høve
rådmann