Referat fra møte i byggekomiteen 07.03.2018, Ibestad rådhus

Møtestart kl. 0800 – møteslutt kl 1030.

Saksliste:

Arbeid med konkurransegrunnlaget

Tilstede:                                                                               

Eidar Tøllefsen                       Leder byggekomite               

Marvin Eliseussen                  Medlem byggekomite           

Linn Katariina Henriksen       Medlem byggekomite           

Dag Sigurd Brustind              Ordfører   fra kl 0900                             

Trond Hanssen                       Seksjonsleder PNU               

Anita Dahl Solbakken            Seksjonsleder HSO   

Helge Høve                            Prosjektleder                         

 

 1. Arbeid med konkurransegrunnlaget

  Møtet ferdigstilte gjennomgang av innspill til funksjonsprogram med utgangspunkt i Haram kommunens rom- og funksjonsprogram. Dette vil være innspill til Kontraktsgrunnlaget som Norconsult skal utarbeide.

   

 2. Dimensjonering av kjøkken på sykehjemmet

  Byggekomiteen ba prosjektleder avklare med Norconsult hvordan kjøkken er dimensjonert med hensyn til matlagingsmetode og kapasitet.

   

  Ref.

  Helge Høve