Referat fra møte i den faste byggekomiteen 26.10.2018.

Ibestad rådhus kl 0900 til 10.30.

Tilstede:

Eidar Tøllefsen                       Leder kommunal byggekomite

Marvin Eliseussen                  Kommunal byggekomite

Linn Katariina Henriksen       Kommunal byggekomite

Dessuten møtte:

Anita Dahl Solbakken            Seksjonsleder HSO

Trond Hanssen                       Seksjonsleder PNU

Helge Høve                            Prosjektleder

Dag S. Brustind                     Ordfører (deltok til kl 0925 - sak 1)

Jim Kristiansen                       Varaordfører

Saksliste:

 1. Anbud bygging av sykehjem og omsorgsboliger

Leder PNU orienterte om de innkomne anbud og rådmannens valg av leverandør.

 1. Opsjoner i anbudet

Byggekomiteen sluttet seg til rådmannens forslag til opsjoner:

 1. Solavskjerming

 2. Innervegger, generelt

 3. Forsterket skjerming av et beboerrom

 4. Varmepumpe og energibrønner

 5. Komfortkjøling/kjøling via borehullkrets

 6. Overvåkning av vindu/sensor pasientvarsling

 7. Elektronisk dagtavle

 8. Trapp langs støttemur

 9. Ladestasjon for Elbil 22kW med to uttak og type

  2 kontakt.  Komplett inkl. vern, kursopplegg etc. 

 1. Orienteringer om bygging av sykehjem og omsorgsboliger

Prosjektleder orienterte om Husbankens tilskuddsordninger og søknadsprosess.

 1. Innstilling av entreprenør, Breivoll industriområdet, trinn 2

Byggekomiteen tilrår å anta tilbud fra Ottar Bergersen AS.

Ref.

Helge Høve