Møtet avholdt 27 sept. 2018 kl. (rett etter at kommunestyremøtet var ferdig, ca kl. 1515.) i kommunestyresalen.

       

 

 

Referat, møte i byggekomiteen

Til stede på møtet                :                                              Referat sendes:

Eidar Tøllefsen, Byggekomiteen                                          x

Marvin Eliseussen, Byggekomiteen                                      x

Linn Henriksen, Byggekomiteen                                           x

Trond Hanssen, Seksjonsleder PNU Ibestad Kommune (Referent)

                                                                      

Hensikten med møtet:

Innstilling/anbefaling byggherreombud fra byggekomiteen.

 

I møtet redegjorde administrasjonen for sin anbefaling av byggherreombud fra firmaet HR Prosjekt AS. Redegjørelsen omfattet pris, kompetanse, personell og referanser. Firmaet er landsdekkende, og har om lag 270 ansatte.

 

Innstilling/anbefaling fra byggekomiteen:

 

  1. Byggekomiteen innstiller og anbefaler at administrasjonen innleder kontraktsforhandlinger med formål kontraktsinngåelse med HR Prosjekt AS som byggherreombud for Ibestad sykehjem og omsorgsboliger.

 

Møtet slutt etter en halv time. 

 

Hamnvik 27 sept 2018                                                         

 

 

Trond Hanssen                                                                                 

Seksjonsleder PNU

Ibestad kommune