Byggekomiteen for nytt sykehjem og omsorgsboliger

Referat fra møte 10.10.2017. kl. 13.00 til 15.00

Tilstede:

Eidar Tøllefsen

Marvin Eliseussen

Linn Katariina Henriksen

Dessuten møtte:

Ordfører Dag Sigurd Brustind

Rådmann Roe Jenset

Prosjektleder Helge Høve

Saksliste:

1. Behandling av tilbud prosjektering nytt sykehjem og omsorgsboliger.

Prosjektleder orienterte om tilbudsrunden der det var gjennomført en anbudsrunde etter del I i forskrift om offentlige anskaffelser. Det var sendt ut konkurransegrunnlag til 6 velrennomerte arkitektfirma. Det kom inn 3 tilbud.

Byggekomiteen gikk gjennom alle tilbud og vurdetre tilbudene mot de tildelingskriterier som var satt i konkurransegrunnlaget.

Basert på disse kriterier anbefaler byggekomiteen at Norconsult blir valgt som leverandør av prosjektering.

Ref.

Helge Høve