Referat fra byggekomitemøte 21.03.2018, Ibestad rådhus kl 0800 til 10.00.

Program:

  1. Gjennomgang og avklaringer på tekniske og utstyrsmessige spesifikasjoner til anbudet.

Tilstede:

Eidar Tøllefsen                                 Leder kommunal byggekomite

Oddgrim Innerå                                              Kommunal byggekomite (vara for Marvin Eliseussen)

Linn Katariina Henriksen              Kommunal byggekomite

Dessuten møtte:

Anita Dahl Solbakken                    Seksjonsleder HSO

Roe Jenset                                        Rådmann

Trond Hanssen                                Seksjonsleder PNU

Innledning:

Eidar orienterte kort om prosessen så langt.

Saker:

1.     Avklaring arkitekt – byggfag

2.     Avklaring elektro

3.   Avklaring VVS

Alle sakene er gjennomgått etter mottatte lister fra Norconsult, der byggekomiteens ønsker er lagt direkte inn i dokumentene som ligger som vedlegg til referatet.

Ref.

Trond Hanssen