Møte referansegruppa kommunereformen tirsdag 26. Jan 2016, kl.18-1945.

Deltakere:
Raymond Johnsen (H), Roy-Helge Andreassen (SP), Jim Kristiansen AFL), Halvar Nilsen (V), Karstein Kristoffersen (AFL), Sissel Johansen (AP), Trond-Arvid Isaksen (SP), Eidar Tøllefsen (AFL), Dag Sigurd Brustind (H), Hugo Salomonsen (AP).

 

Informasjon/status fra siste styregruppemøte i 7er gruppen (avholdt 8. januar i Harstad).
Dette inkludert kommentarer til intensjonsdokument presentert på møtet.

Alle punkter i intensjonsdokumentet ble diskutert på møtet i Harstad. Det avventes med å opprette en såkalt fellesnemnd, til flere kommuner har bestemt retning.

Diskusjon angående forhandlingspartnere i tiden fremover, ettersom grunnlaget for forhandlinger hos 7er kommunene er veldig forskjellig.

Noen tilbakemeldinger til styringsgruppen, fra referansegruppa, om innholdet i intensjonsavtalen. Blant annet om egne ansatte, stedsuavhengige arbeidsplasser, pendler-ruter og anlegg for aktivitetspunkt ute i distriktene som må driftes. Litt diskusjon ang tidsaspektet, forsinket prosess.

Diskusjon ang en evt. egen tilleggsavtale for Ibestad med Harstad kommune, i tillegg til en generell intensjonsavtale.

 

Eventuelle forhandlinger med Harstad.

Harstad har bekreftet at de er villige til å inngå egne forhandlinger med Ibestad, der man blant annet innordner konkrete momenter som er viktige for Ibestad.

De andre kommunene i 7er gruppen er informert om dette. 

Hvordan trygger vi "vår avtale" med Harstad kommune, når evt. andre kommuner, på et senere tidspunkt ønsker å forhandle med Harstad?

Innspill fra referansegruppa ang momenter til forhandlingene, hvordan ivaretar vi styrket lokaldemokrati, hvordan ivaretar vi og sikrer kompetanse på enkeltområder, rekrutteringstillegg.   

Geografiske argument (øy); kommunikasjon, samferdsel, kultur, tjenester.

Hvor lenge vil en avtale mellom kommunene vare? Bør vi sikre tidsaspektet på en avtale?

Hvilke verktøy vil gjøre oss attraktive i fremtiden?

Se også momenter i punkt 1.

 

Innbygger undersøkelse i Ibestad kommune.
Eventuell beslutning om tid og spørsmålsstilling.

Diskusjon ang innbygger-undersøkelse og folkeavstemming.

OK stemning i ref.gruppa til innbygger undersøkelse.

Delt oppfatning i gruppa ang folkeavstemming.

Folkeavstemming er kun rådgivende! 

Gruppa konkluderer med at kommunestyret bestemmer om det skal gjennomføres folkeavstemming, eller ikke.

 

Folkemøter i Ibestad kommune.
Beslutning om tid og sted.

Folkemøter i februar og mars, begge øyene.

På torsdags kvelder klokken 1800. 

 

Referent: Roy-Helge Andreassen.