Regnskapet viser et overskudd på knapt 0,5 mill. kroner. Men det er et stort merforbruk på drift av kommunen på 5,7 mill. kroner. Dette er i samsvar med rådmannens siste budsjettrapport. Regnskapet «berges» imidlertid av forskriftsbestemt regnskapsføring av pensjon der det er inntektsført 6,1 mill. kroner. Bakdelen er imidlertid at denne inntekt skal dekkes i regnskapet for 2015.

Regnskapsresultatet bekrefter at det er nødvendig med en kraftig omstilling med store nedskjæringer som vedtatt i budsjettet for 2015. Nedskjæringene må derfor iverksettes så snart som mulig for å få effekt inneværende år.