Ibestad kommune har en eierandel tilsvarende ca. 100 millioner kroner i kraftselskapet Hålogaland Kraft (moderat anslag). De tre siste årene har Ibestad kommune fått et utbytte på sin investering på henholdsvis 0,6 prosent, 0 prosent og 0,4 prosent.

Kommunen har foreslått en økning av årets utbyttet, men har ikke fått gjennomslag for dette. Kommunene Skånland og Gratangen støttet vårt forslag. Harstad, som største eier, ønsket ikke en økning av utbyttet.

Dette innebærer at kommunen må dekke inn 1,2 millioner ekstra over driften ift budsjett.

Kommunen vurderer kontinuerlig sin strategi ovenfor HLK. En ny eierstrategi bør legges fram for kommunestyret i løpet av høsten.