Ibestad kommune har i dag 26.03.2015 mottatt følgende melding (påminnelse) fra HRS:

Hei

Vedlagt ligger en oversikt angående ruteendringer i forbindelse med renovasjonen i påsken. Fint hvis dere kan få lagt den ut på hjemmesidene deres, eventuelt linke til http://www.hrs.no/renovasjon-i-pasken/.

Med vennlig hilsen
Trond Munkvold
Informasjonsleder | 76 92 20 05 |900 57 051| trond@hrs.no
 


Hålogaland Ressursselskap IKS               Tlf: 76 92 20 00
Postboks 333                                        Fax:  76 92 20 09
8505 Narvik                                          www.hrs.no