Ibestad kommune opplyser om at det fra 1.juli 2016 er lagt inn renovasjonsgebyr på alle boliger, fritidsboliger og hytter i kommunen. De som eventuelt har fått fritak fra renovasjon tidligere bes om å ta kontakt med kommunen for å rette opp i dette.  

Vi vil minne om at i tilfeller ved fritak fra vanlig renovasjon skal det som et minimum kreves fritidsrenovasjon, men i enkelte tilfeller vil vi kunne gi fritak fra fritidsrenovasjon, jf. forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og renovasjonsgebyr, Ibestad kommune. Fritaket fordrer skriftlig søknad med begrunnelse og informasjon om hvilken eiendom et eventuelt fritak gjelder.

 

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2004-12-21-1866

 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Ibestad kommune, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik

E-post: postmottak@ibestad.kommune.no

Tlf: Servicetorget - 770 99 000 eller Linn-Iren Sande - 481 54 206