Fra: Willy Jakobsen [mailto:willy@hrs.no]
Sendt: 23. februar 2015 10:47
Til: Trond Munkvold; Postmottak Epost; Vigdis Pettersen; Kjørekontor Harstad; Svein Kristian Olsen
Kopi: Line Dalhaug
Emne: ikke utført M/B rute på Ibestad i dag

 

Pga feil på bil, så har vi avsluttet ruten nå kl 10.00. ruten vil bli kjørt på Fredag 27.02

 

Med vennlig hilsen
Willy Jakobsen
Driftsleder |99436586|| willy@hrs.no
 


HRS Husholdning                                   Tlf: 76 92 20 00
Postboks 333                                        Fax:
8505 Narvik