Resultatene fra tellinga kan leses her:

Resultat av elgtelling på Rolla