Rapporten som Opinion AS har laget etter at innbyggerundersøkelsen er gjennomført kan leses ved at en følger linken: Rapport Innbyggerundersøkelse - Ibestad kommune april 2016.

I denne rapporten er resultatene på hovedtallsnivå (totalbasen) lagt inn i grafene. Signifikante forskjeller mellom kvinner og menn og mellom aldersgrupper er også kommentert. For nedbrytninger på bakgrunnsspørsmål vises det til resultattabeller i Excel.