Påminner om at Rolløya pensjonistforening og Rolløya aktivitetssenter har endret aktivitetsdag med strikkekafe fra mandager til tirsdager f.o.m. uke 21/ 2015

Kommunal aktivitør vil være på plass på tirsdager f.o.m. uke 21/2015.

Ibestad kommune
Sylvi Johansen
HSO-leder