Målet med disse fagdagene er å nå ut med informasjon til flest mulig om rus og farene med rusbruk, både alkohol og narkotika.

Det vil bli gjennomført et felles opplegg for ungdomsskoleelevene i kommunen i skoletida tirsdag 8.januar 2019.

kl. 10.00-11.00: 8.klasse
kl. 11.45-13.15: 9. og 10.klasse


Det legges opp til felles gratis lunsj for elever og deres lærere denne dagen. Det serveres hamburger, elevene deltar i matlagingen/serveringen.

For ansatte, foresatte og andre:
Det gjennomføres fagseminar for alle som i sin hverdag treffer barn og unge.
Dette gjennomføres over to like fagdager slik at flest mulig får anledning til å møte. Her er alle velkommen. Det forventes at alle lærere og andre som i sin jobb treffer barn og unge møter, samt at alle foreldre forventes å møte en av dagene. I tillegg er det åpnet for alle andre i kommunen som finner dette aktuelt.

Fagdagene er gratis og det legges opp til god bevertning.

TIDSPUNKT: Tirsdag 8.januar kl. 15.00-18.00
STED: Ibestad kulturhus

Program:

15.00 Rektor Trond-Arvid Isaksen ønsker velkommen
15.10 Introduksjon v/ Lensmann Andreas Nilsen
15.30 Rus - hva er rus og rusens virkning
          v/ pob Arne-Markus Svendsen

16.10 Lunsjkoldtbord
16.40 Narkotika – stoffkunnskap
17.10 Musikalsk innslag
17.25 Narkotika – tegn, symptomer og forebygging

TIDSPUNKTTirsdag 15. januar kl. 18.00-21.00
STED:
 Ibestad kulturhus

Program:
18.00 Rektor Ibestad skole ønsker velkommen
18.10 Introduksjon v/ Lensmann Andreas Nilsen
18.30 Rus - hva er rus og rusens virkning
          v/ pob Arne-Markus Svendsen

19.10 Lunsjkoldtbord
19.40 Narkotika – stoffkunnskap
20.10 Musikalsk innslag
20.25 Narkotika – tegn, symptomer og forebygging