Salg av elgkjøtt fra fallvilt

Kalv ca 60kg

35kr/kg inkl moms.

Slaktet deles i 4 deler, hvis flere er intresserte vil det bli utført loddtrekning på de forskjellige delene av slaktet .

intresserte bes møte opp mandag 28/02 kl 18 i Bygdaveien 474.

Bjørn Karlsen 

Leder Viltnemda