Skolestart for elever mandag 21.august 2023

1.trinn med foresatte møter utenfor elevinngang til småtrinnet (mot grusbanen)  kl 09.00.

2. – 10. trinn møter kl 08.15.

Link til skoleruta for skoleåret 2023/2024.