Før du besøker noen på sykehjemmet eller inviterer sykehjemsbeboer hjem, ber vi deg tenker over følgende:

Har du vært på reise nylig? Dersom du vært på reise til områder med høy smitte siste 10 dager, skal disse holde minst 2 meter avstand til beboeren. I Ibestad anbefales alle personer som har vært på reise til områder med høy smitte, å teste seg ved hjemkomst og holde seg i frivillig karantene fram til prøvesvar kommer.

Gjennomføring av besøket

 • Besøk begrenses til x 1 per uke (ute) og x 1 per uke (inne). 2 pårørende per beboer, de samme besøkende hver gang.
 • Hvis beboer blir med ut på besøk utenfor institusjon, regnes dette som det ene besøket inne pr uke. Dette må da skje etter særskilt avtale og bør helst unngås.
 • Besøk må avtales på forhånd, helst 2 timer før besøket.
 • Besøksprotokoll er tilgjengelig ved hovedinngang. Alle besøkende skal registrere seg ved ankomst. Protokoll makuleres etter 10 dager.
 • Alle besøkende må desinfisere hender ved ankomst og når de forlater helseinstitusjonen. Dette gjelder også besøk utendørs.
 • Besøkende må holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
 • Besøket skal foregå utendørs eller på beboers rom. Besøkende må gå direkte til og fra beboerrommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Besøkende må tilstrebe å holde minst 1 meters avstand til den de besøker. Dersom berøring finner sted, bør en forsøke å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Beboer kan ta imot gaver, blomster og lignende. Vi anmoder om at generelle råd for håndhygiene følges, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte ved overlevering av slike gjenstander.
 • Hvis besøkende har med mat, skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • Besøkende skal ikke benytte kjøkken på institusjonen.
 • Når en beboer ligger for døden tilrettelegger vi for at de nære pårørende får være til stede i livets sluttfase.

Ved besøk til beboer med covid-19 vil særskilte smittevernhensyn måtte ivaretas.

Etter besøket

 • Beboer får hjelp til håndhygiene når besøkende forlater rommet.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Informasjon til deg som ønsker å ta sykehjemsbeboer hjem

Mange beboere ønsker å feire jul sammen med sine, og det har vi stor forståelse for. Samtidig er det viktig å tenke gjennom at det ikke bare handler om den enkelte og den enkeltes familie, men også det fellesskapet som et sykehjem er. Vi ber dere derfor utvise særlig hensyn. Når vi alle står sammen om dette, kan vi i større grad klare å holde smitten ute fra våre sykehjem, og sikre at våre beboere ikke blir smittet.

 

Forutsetningen for at beboerne kan delta i sosiale samlinger utenfor sykehjemmet, er:

- At beboeren selv er frisk og ikke har symptomer på covid-19

- At ingen øvrige gjester har kjente symptomer på covid-19

- At ingen øvrige gjester, er under karantene- eller isolasjonsplikt

Dersom dere velger å ta med beboer hjem, skal det føres nærkontaktlogg som leveres sykehjemmet ved retur (vi makulerer denne etter 10 dager). Situasjonen kan endre seg raskt, og det er derfor viktig at punktene ovenfor vurderes nøye helt opp til besøket skal gjennomføres. Dersom det oppdages smitte hos noen av gjestene i etterkant, vil beboeren bli satt i karantene, i tillegg til at mange med-beboere og ansatte også vil berøres.

• Er det nok plass der selskapet skal holdes til at avstandsregler kan følges?

Selv i private selskaper skal det alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gaver skal deles ut og når julekakene kommer fram. Hvis selskapet ikke kan gjennomføres med minst en meters avstand mellom gjestene, må færre gjester inviteres.

• Har dere gode fasiliteter tilgjengelig for å sikre håndhygiene?

Midler for hånddesinfeksjon kan være lurt å ha tilgjengelig. Grundig håndvask med såpe og vann er et godt og likeverdig alternativ. Det er spesielt viktig når dere ankommer selskapet/hjemmet, og i forbindelse med servering. Tenk over hvordan dere best mulig kan ivareta smittevernet i forbindelse med servering. All form for buffet vil for eksempel øke risikoen for smitte, mens det er mulig å redusere risikoen ved at én person (etter utførelse av god håndhygiene) serverer alle.

Tiltaket gjelder fra og med 25.12.2020 kl 18.00 til mandag 4.januar 2021.

For å avtale tid, ring 95 82 97 31.

Med vennlig hilsen ledelse og ansatte ved Ibestad Sykehjem