Gjennom Samfunnsløftet støtter vi små og store prosjekter som gjør landsdelen vår til en enda bedre plass å bo.
Samfunnsløftet støtter mange gode formål i samfunnet.

Lag og foreninger kan søke.

Søknadsfrist for dette er 15.september.
 

Søk om støtte | SpareBank 1 Nord-Norge