Da går også de ansatte i Astafjordlegen inn i sommerferieavvikling. Ferieperioden vil være i ukene 26-33.   

Avdeling Ibestad har normal drift hele sommeren 

  • Vikarlege Anders Hoel Gabrielsen til og med uke 28
  • Turnuslege Knut Inge Orlin i hele sommerferieavvikling, med unntak av enkeltdager 
  • NY fastlege Jørgen Jensen Ribe på plass i perioden 30-31-32