Alle som skal søke spillemidler for 2012 må snarest (innen 1. november) sende elektronisk søknad til Ibestad kommune.

Søknadskjema med veiledninger finner dere på www.idrettsanlegg.no

Spørsmål kan rettes til kulturkonsulenten e-post: annie.mikalsen@ibestad.kommune.no eller på
telefon 77 09 9102 eller mobil 954 48 442

Mvh
Kulturkonsulenten