Hva kan det søkes midler til?

  • Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, deriblant friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg
  • Kart (turkart og orienteringskart)
  • Skilting/merking av eksisterende turveier, turløyper og turstier

Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet https://www.anleggsregisteret.no/loyper-i-fjellet-og-overnattingshytter/ (tilskuddsordningen håndteres av Den Norske Turistforening)

Hvem kan søke?

Kommuner

Idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF), Samenes idrettsforbund-Norge (SVL - N), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det frivillige Skyttervesen (DFS)

Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv*

Samisk Reinkappkjørerforbund og sammenslutninger organisert under forbundet*

Norsk Kennel Klub og sammenslutninger organisert under klubben*

Velforeninger, aksjeselskap/allmennaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger (jfr. bestemmelsene) **

*Kan kun fremme søknad til bestemte anlegg (se bestemmelsene lenger ned på siden)

**Vedtekter må godkjennes (se bestemmelsene lenger ned på siden)

Hvordan søke?

Nye og gjentatte søknader leveres via elektronisk søknadsskjema hos anleggsregisteret.no: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn. Søknad må fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, les den her: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2023 (regjeringen.no) Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for nærmere informasjon om søknadsfrist og søknadsprosessen.

Søknadsfrister

Til kommunen: 27. oktober. Fra kommunene til fylkeskommunen: 15. januar.

Kontakt

Ibestad kommune:

Terje Andreassen, enhetsleder for Samfunn, næring og kultur, telefon: 99 022 066, e-post: terje.andreassen@ibestad.kommune.no

 

Troms og Finnmark fylkeskommune:

Ida Ruiken, rådgiver idrett, telefon: 78 96 30 65 / 90282189, e-post: ida.maria.ruiken@tffk.no