Invitasjon til spørrerunde om budsjett og økonomiplan 2024-2027 –

Onsdag 29.11 2023 kl. 1700 på kommunestyresalen.

Her vil det være mulighet for å stille spørsmål og kommunedirektør vil svare.
 

Budsjett og økonomiplan 2024-2027