Status - Ytre Andørja vannverk 1.9.2023 - Fortsatt kokepåbud

Nye deler er montert, men det er fortsatt ikke stabil drift på renseanlegget. Dette medfører at kokepåbudet må opprettholdes.