I forbindelse med kommunereformen, og spørsmålet om Ibestad kommune skal slå seg sammen med andre kommuner, har rådmannen utarbeidet et statusbilde for Ibestad kommune.

 

Statusbilde sier noe om stoa i Ibestad kommune i dag.

 

De som ønsker det kan få utlevert et papireksemplar ved å henvende seg til servicetorget.

 

Med vennlig hilsen

Roe Jenset

rådmann

 

Statusbilde følger: Her