Kommunen fikk i fjor utarbeidet en stedsanalyse for Hamnvik senturm. Kommunestyret har med bakgrunn i stedsanalysen vedtatt å gjennomføre et stedsutviklingsprosjekt og har bevilget 2 mill. kroner over 4 år. Målet for prosjektet er å gjøre sentrum mer publikumsvennlig slik at det trekker mer folk til sentrum. Barn og unge er prioritert i dette arbeidet. Det er utarbeidet både oversiktsplaner for utvikling av sentrum og detaljplaner.

Rådmannen har engasjert Trude Berg, Baarlund Gård, som prosjektleder. Trude er utdannet anleggsgartner.

I henhold til planen for sentrum vil arbeidene  konsentreres om parkeringgsplassen nedenfor vegen til Nøysomheten. Det er ikke klart hvor langt vi kommer i år, men området ved Galleri Kafe er priroitert i år. Foreløpig er følgende tiltak planlagt:

  • Fjerne rekkverk ved Matkroken

  • Fjerne betongklosser i enden av Skarveien og lage en rabatt med beplantning der.

  • Galleri Kafe som er en viktig samarbeidspartner for prosjektet, har allerede kjøpt inn søppelstativ. Dersom det er behov for flere stativ, så vil prosjektet kjøpe inn. 

  • Det skal lages en avslutning på parkeringsplassen og tilgang til den sørlige del blir sperret.

  • Betongveggen mot nord blir malt med grafitti. Dette skjer i samråd med ungdomsrådet og vi vil forsøke å få til en workshop samtidig.

  • Renske opp dammen og bekken mot sør.

Listen over tiltak er ikke uttømmende og flere tiltak vil bli iverksatt dersom vi rekker det før vinteren.