Ibestad kommune har fått følgende melding fra Statens vegvesen:

Som en del av oppgraderingen av fylkesveg 848 mellom Sørrollnes og Hamnvik ble det i 2013 montert noen rassikringsgjerder ved Skredan, som trygger vegen for steinsprang. Disse gjerdene trenger litt vedlikehold, og mens entreprenøren jobber med dette må vegen stenges for all trafikk.

Arbeidet skal utføres onsdag 4. oktober mellom kl. 10 og 12, og vegen blir stengt for all trafikk i de to timene dette pågår.

Det er tatt hensyn til fergerutene i forbindelse med denne stengingen.

Oppdaterte trafikkmeldinger

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du til enhver tid på vegtrafikksentralen sine nettsider 175.no eller ved å ringe telefon 175.