Ibestad kommune har mottat følgende melding fra Statens vegvesen vedrørende stenging av Ibestad tunellen:

Fra mandag 27. juni til 19. august stenges Ibestadtunnelen slik:

- Søndager - torsdager: stengt mellom klokken 2245 og 0600.
- Fredager kveld/natt vil det være ett kjørefelt og manuell dirigering/ledebil gjennom tunellen.
- Kveld/natt til søndager er tunnelen åpen for normal ferdsel.

Tatt hensyn til fergerutene
Med tanke på stengetidene for tunnelen er det tatt hensyn til fergerutene til/fra Breivoll.

Dette skal gjøres i tunnelen
Tunnelen skal på utvalgte steder få ytterligere vann- og frostsikring. Det skal monteres PE-skum og påføres sprøytebetong. I tillegg skal det utføres fjellrensk og monteres sikringsbolter i de partiene med størst behov for dette.

Nødetatene kan passere
Vi har god dialog med nødetatene, og de kan passere ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Fremdrift
I utgangspunktet skal dette arbeidet pågå frem til 19. august, men det kan bli endringer på denne datoen.

Oppdaterte vegmeldinger
Du finner hele tiden oppdaterte vegmeldinger på 175.no eller ved å ringe telefon 175.