Av hensyn til HMS og andre forhold har Ibestad kommune valgt å stenge treningsrommet lokalisert i Ibestad kulturhus. Dette skjer fra og med 1.oktober 2018. Alle de som har betalt for å bruke treningsrommet etter denne datoen vil få pengene sine refundert.
 
Årsak til stenging
Tilstandsrapport fra Sør-Troms HMS-tjeneste påviser kritikkverdige forhold. 
Ibestad kommune har ikke midler til drift, tilsyn, ettersyn av utstyr eller renhold av treningsrommet.
Vi har mottatt bekymringsmeldinger som omhandler flere forhold vedrørende bruk av rommet.
 
Refundering
De som har betalt et depositum for utlevert nøkkel vil få summen utbetalt ved å levere inn nøkkel. Det kan skje på biblioteket eller ved servicetorget på kommunehuset.
De som har betalt for treningstid etter stenging vil få pengene refundert.
 
Rapport fra Sør-Troms HMS-tjeneste: Inneklima Ibestad Kulturhus - treningsrom.pdf