Sykefraværet reduseres innenfor alle tjenesteområder, men det er mest markant innenfor helse og omsorg. En reduksjon (legemeldt) fra 14,6 til 6,19 prosent er imponerende. De ansatte på sykehjemmet bidrar sterkt til dette svært gode resultatet.

Når vi omregner den totale reduksjonen i sykefravær får vi 6,3 årsverk (1629 sykefraværsdager). Det betyr bedre tjenester til innbyggerne og samtidig sparte penger for kommunen.

Jeg vil gratulere alle ledere og ansatte i kommunen med et fantastisk godt gjennomført arbeid i løpet av 3 årsperioden.

Dag Sigurd Brustind
Ordfører i Ibestad kommune