«Store ting kan skje på små plasser»

Ibestad kommune i samarbeid med arrangørpartnere gjennomfører 5.april 2017 for første gang motivasjonskonferansen.
Foredragsholderne er mennesker som innen sine områder har erfaring med å sette høye mål og å få store ting til å skje.
Konferansen skal bidra til engasjement, vekst og næringsutvikling i Sør Troms, gjennom motivasjon og nettverksbygging.
Målgruppen er innbyggere, næringsaktører, lag, foreninger, politikere og administrasjon.
Meld dere på konferansen, og bidra til å spre informasjon om denne!

Lenke til påmelding og program: http://strr.no/prosjekter/motivasjonskonferanse-ibestad/