Ibestad kommune har stort behov for vikarer innenfor helse og oppvekst.
Har du noe å bidra med, eller har du erfaring fra denne type arbeid og har lyst til å hjelpe oss i denne situasjonen er du velkommen til å ta kontakt. 

Hjemmebasert omsorg og natt-tjenesten Anne Nordhaug tlf 473 30 291 

Heldøgns omsorg og sykehjem Mona Kristiansen 960 14 618

Hamnvik og Ånstad barnehager Sylv Sande 900 26 839

Ibestad skole Trond Arvid Isaksen 901 79 855

Eller ta kontakt med servicetorget på 48218858 eller postmottak@ibestad.kommune.no