Melding fra HRS:

Grunnet koronapandemien har HRS (med Hold Norge Rent i ryggen) bestemt å utsette årets Strandryddeaksjon. Den skulle i utgangspunktet gjennomføres i månedskiftet april/mai, men det sier seg selv at heller ikke vi kan oppfordre til strandrydding når dagens situasjon er som den er. Vi håper imidlertid på å kunne gjennomføre aksjonen til høsten, men tar selvsagt høyde for hvordan sitasjonen er da.

Vi har imidlertid fått bestilt inn sekker til årets aksjon. Vi håper å ha dere med på lag i år også og hjelpe oss med å dele ut sekker og oppfordre våre innbyggere til å være med på strandrydding.