I fjor var første gang Hålogaland Ressursselskap tok et ansvar for å få gjennomført Strandryddeuka i sitt område. Da var det kun et samarbeid med kommunene i Ofoten, ettersom Sør-Troms Regionråd allerede hadde midler for å gjennomføre prosjekter i Sør-Troms. Som avfallsselskap ser HRS viktigheten ved at de tar eierskap i slike aksjoner i alle sine kommuner. Med blant annet Ofoten Regionråd og Sør-Troms Region i ryggen, ble det i år søkt om midler til en felles strandryddeaksjon.

HRS er prosjekteier  men spiller på lag med kommunene som bistår med en ressursperson/kontaktperson i hver kommune. For Ibestad er dette Katrine Nordgård på PNU.

HRS vil kjøre rundt og hente inn strandsøppel etter aksjonen.

Informasjon spres ut i samfunnet via kommunens nettside, facebooksider, oppslag på butikker, lag og foreninger blir tipset.

https://www.facebook.com/skrotinnsamling/

 

HRS har også informasjon på sin nettside og facebookside.

http://www.hrs.no/portfolio/pa-arets-strandryddeaksjon/

https://www.facebook.com/halogalandressursselskap/

 

HRS har bestilt inn ryddepakker som distribueres ut i kommunene. I Ibestad har vi ruller med søppelsekker fra prosjektet i 2016 til overs som også distribueres fra kommunehuset.

 

Alle som rydder, registrerer dette på nettsiden: holdnorgerent.no/ryddeportalen eller via HRS sitt skjema.

http://hrs.chiliweb.no/wp-content/uploads/2018/04/Skjema-strandrydding-2018.pdf

 

Dersom ryddelag vil bruke skjema, må dette leveres inn til miljøstasjonen/kommunen eller sendes via epost til avfall@hrs.no eller i privat melding på HRS sin facebookside.

Dersom man ønsker, kan man levere skjema til kommunen, som sender det til HRS.

Når aksjonen er over, MÅ dette meldes inn til HRS (via ryddeporta eller via skjema).

 

Sekkene fra strandryddedagen skal plasseres godt synlig og på utkjørsel ved kjørbar vei*. Dette for at HRS sine sjåfører skal kunne laste sekkene i trygge omgivelser, og samtidig ikke skape hindringer for trafikken.

Man må sikre sekkene mot vær og vind før man forlater området. For å kjøre mest mulig miljøvennlig, legger HRS opp ruter for innsamling i forbindelse med strandryddeuka. Det betyr at sekkene kan bli stående noen dager før de kommer for å hente disse.

 

Vi oppfordrer alle som deltar i strandryddingen til å legge igjen et bilde på HRS sin facebookside fra ryddeaksjonen.

Vinn en pengepremie!

http://www.hrs.no/portfolio/vinn-5-000-kroner-til-ditt-lag-forening/

 

*kjørbar vei: Vei som tåler – og er framkommelig for renovasjonsbiler/lastebiler kan kjøre på veien uten å kjøre seg fast. Det må også være muligheter for renovasjonsbil for å snu – om veien er en blindvei.