Mandag 12.10.20 fra kl. 15:00 og ca. i 1 minutt blir kunder i området Årsandveien- Barneskolen-Ibestad vg Skole-Dyrstad-Bolla-Fugleberg fri for strøm. Utkoblingen skyldes omkobling i transformatorstasjonen.


HLK beklager de ulempene dette medfører.