Bassenget har vært stengt for å utføre rehabilitering. Brukerne vil merke at det har vært betydelige betongarbeider med ny duk, nytt ventilasjonsanlegg er installert samt at ny nødutgang, nye vinduer og nytt lysanlegg er på plass.

Tidligere har det vært besværlige forhold for de ansatte innenfor helse, miljø og sikkerhet. Vi er derfor stolte over at vi også har fått nytt teknisk anlegg med topp moderne vannrenseanlegg. Dette var på tide og medfører at vi endelig kan drifte slik det forventes av oss. Bassenget fremstår i dag som topp moderne og i henhold til bassengnormen.

Ibestad kommune består av to øyer med hav på alle kanter. Det er derfor svært viktig at skolebarn har mulighet for svømmeundervisning under hele grunnskoleperioden. Bassenget vil i tillegg kunne gi et svømmetilbud til resterende del av befolkningen.

Vi har lyst ut stillingen som badevakt uten søkere til stillingen. Kommunen ser nå på alternative løsninger for å få åpnet svømmehallen også på kveldstid for publikum.

Prosjektet har en økonomisk ramme på 5,5 millioner kroner. Prosjektet har en forhåndsgodkjent søknad til anleggsmidler (tippemidler).