Vi har i årets innsamlingsaksjon samlet inn 50,22 kroner pr. innbygger i Ibestad kommune. Det er det nest beste resultatet som er registrert for Ibestad i TV aksjonen gjennom år. Resultatet for nasjonen Norge var 47,04 kroner pr. innbygger.

Bøssebærerne er alltid bærebjelken i en TV aksjon. Jeg er derfor svært glad for deres bidrag. Samtidig vil jeg også fremheve det sterke engasjementet som våre skoler viser i deres respektive solidaritetsjogger. Og at befolkningen i kommunen viser giverglede til gode for alle de som mangler tilgang til godt vann.