Dette innebærer at det forløpig ikke blir inngått avtale om ny legevaktordning med Bardu kommune. Kommunestyret la til grunn en klar forutsetning om at ny kommuneoverlege må være på plass før en avtale med Bardu inngås.

Dette innebærer en ny runde med utlysning av denne viktige stillingen. I mellomtiden driftes den gamle legevaktordningen som før med forsterkning av innleide leger.